was successfully added to your cart.
Category

بازاریابی

توسعه بدون توقف

By | بازاریابی, پشتیبانی فنی, توسعه, محصول | No Comments

یک محصول چرا و چگونه شکست می خورد؟ سناریوهای معروفی وجود دارد که اغلب محصولات ناموفق دنیا گرفتار آنها می‌شوند. البته یکی از معروف‌ترین این سناریوها غافل شدن از این اصل است که «توسعه محصول، امری تکراری و تدریجی است.» در روش‌های توسعه برنامه محور یا آبشاری فرض بر این است که پیش از شروع فرآیند توسعه باید همه چیز را درباره روند تکامل محصول به درستی و به طور کامل بدانیم. اما همه متدهایی که این رویکرد را ترویج می‌دهند منسوخ شده‌اند! سال ها قبل، از اواسط دهه ۹۰ نرم افزار و محصولات دیجیتال بدون بازخورد گرفتن از کاربران روی نسخه‌های مختلف و به صورت مداوم توسعه پیدا می‌کردند. اما نتایج نشان می‌دهد که این محصولات نمی‌تواند با سرعت و مبتنی بر محوریت کاربر شکل بگیرد. بنابراین توسعه و ساخت محصول باید در چرخه‌هایی تکرارشونده اتفاق بیافتد. در هر نسخه، کارکردهای جدیدی به محصول اضافه شده و با دریافت بازخورد کاربر، در مورد ادامه مسیر تصمیم‌گیری شود. در متدولوژیLeanStartup»»  چرخه‌ای به نام «build-measure-learn » وجود دارد که این توسعه تدریجی و تکاملی را به خوبی تبیین می‌کند. چرخه‌ای که با تولید یک محصول اولیه (MVP) آغاز می‌شود…

چرخه تکامل محصول

سریع‌تر بسازید

براساس شناختی که حاصل شده، کمینه محصول قابل قبول را بسازید. هدف کوتاه بودن زمان ارائه محصول به کاربر نهایی است. از روش‌هایی مانند آزمون خودکار و یک‌پارچه سازی مستمر برای افزایش کیفیت باحفظ سرعت استفاده کنید.

 

پایش کنید

در این مرحله، بعضی موارد شفاف در مورد اندازه گیری را فهرست کنید، کدام کار کردها بیشتر مورد استفاده کاربر هستند؟ متوسط حضور کاربران در اپ چه مدت است؟ چه درصدی از کاربران حاضر به پرداخت شده‌اند؟

 

سریع‌تر یاد بگیرید

داده‌های مرحله پیش را تحلیل کنید. بر اساس شناخت حاصل شده، بهبودهای لازم و کارکردهای جدید را مشخص کنید.

Instagram

اینستاگرام کار خود را به عنوان یک شبکه اجتماعی عکس محور مبتنی بر مکان شروع کرد. ولی بعد با بازخورد کاربران متوجه شد که مکان عکاس‌ها آنقدرها هم اهمیت ندارد و آن را اختیاری کرد. این شبکه اجتماعی به تدریج با ایده‌های جدیدی مثل ویدیو، استوری، استیکر و آلبوم عکس توسعه پیدا کرد.

توسعه بدون توقف

By | بازاریابی, پشتیبانی فنی, توسعه, محصول | No Comments

یک محصول چرا و چگونه شکست می خورد؟ سناریوهای معروفی وجود دارد که اغلب محصولات ناموفق دنیا گرفتار آنها می‌شوند. البته یکی از معروف‌ترین این سناریوها غافل شدن از این اصل است که «توسعه محصول، امری تکراری و تدریجی است.» در روش‌های توسعه برنامه محور یا آبشاری فرض بر این است که پیش از شروع فرآیند توسعه باید همه چیز را درباره روند تکامل محصول به درستی و به طور کامل بدانیم. اما همه متدهایی که این رویکرد را ترویج می‌دهند منسوخ شده‌اند! سال ها قبل، از اواسط دهه ۹۰ نرم افزار و محصولات دیجیتال بدون بازخورد گرفتن از کاربران روی نسخه‌های مختلف و به صورت مداوم توسعه پیدا می‌کردند. اما نتایج نشان می‌دهد که این محصولات نمی‌تواند با سرعت و مبتنی بر محوریت کاربر شکل بگیرد. بنابراین توسعه و ساخت محصول باید در چرخه‌هایی تکرارشونده اتفاق بیافتد. در هر نسخه، کارکردهای جدیدی به محصول اضافه شده و با دریافت بازخورد کاربر، در مورد ادامه مسیر تصمیم‌گیری شود. در متدولوژیLeanStartup»»  چرخه‌ای به نام «build-measure-learn » وجود دارد که این توسعه تدریجی و تکاملی را به خوبی تبیین می‌کند. چرخه‌ای که با تولید یک محصول اولیه (MVP) آغاز می‌شود…

چرخه تکامل محصول

سریع‌تر بسازید

براساس شناختی که حاصل شده، کمینه محصول قابل قبول را بسازید. هدف کوتاه بودن زمان ارائه محصول به کاربر نهایی است. از روش‌هایی مانند آزمون خودکار و یک‌پارچه سازی مستمر برای افزایش کیفیت باحفظ سرعت استفاده کنید.

 

پایش کنید

در این مرحله، بعضی موارد شفاف در مورد اندازه گیری را فهرست کنید، کدام کار کردها بیشتر مورد استفاده کاربر هستند؟ متوسط حضور کاربران در اپ چه مدت است؟ چه درصدی از کاربران حاضر به پرداخت شده‌اند؟

 

سریع‌تر یاد بگیرید

داده‌های مرحله پیش را تحلیل کنید. بر اساس شناخت حاصل شده، بهبودهای لازم و کارکردهای جدید را مشخص کنید.

Instagram

اینستاگرام کار خود را به عنوان یک شبکه اجتماعی عکس محور مبتنی بر مکان شروع کرد. ولی بعد با بازخورد کاربران متوجه شد که مکان عکاس‌ها آنقدرها هم اهمیت ندارد و آن را اختیاری کرد. این شبکه اجتماعی به تدریج با ایده‌های جدیدی مثل ویدیو، استوری، استیکر و آلبوم عکس توسعه پیدا کرد.

توسعه بدون توقف

By | بازاریابی, پشتیبانی فنی, توسعه, محصول | No Comments

یک محصول چرا و چگونه شکست می خورد؟ سناریوهای معروفی وجود دارد که اغلب محصولات ناموفق دنیا گرفتار آنها می‌شوند. البته یکی از معروف‌ترین این سناریوها غافل شدن از این اصل است که «توسعه محصول، امری تکراری و تدریجی است.» در روش‌های توسعه برنامه محور یا آبشاری فرض بر این است که پیش از شروع فرآیند توسعه باید همه چیز را درباره روند تکامل محصول به درستی و به طور کامل بدانیم. اما همه متدهایی که این رویکرد را ترویج می‌دهند منسوخ شده‌اند! سال ها قبل، از اواسط دهه ۹۰ نرم افزار و محصولات دیجیتال بدون بازخورد گرفتن از کاربران روی نسخه‌های مختلف و به صورت مداوم توسعه پیدا می‌کردند. اما نتایج نشان می‌دهد که این محصولات نمی‌تواند با سرعت و مبتنی بر محوریت کاربر شکل بگیرد. بنابراین توسعه و ساخت محصول باید در چرخه‌هایی تکرارشونده اتفاق بیافتد. در هر نسخه، کارکردهای جدیدی به محصول اضافه شده و با دریافت بازخورد کاربر، در مورد ادامه مسیر تصمیم‌گیری شود. در متدولوژیLeanStartup»»  چرخه‌ای به نام «build-measure-learn » وجود دارد که این توسعه تدریجی و تکاملی را به خوبی تبیین می‌کند. چرخه‌ای که با تولید یک محصول اولیه (MVP) آغاز می‌شود…

چرخه تکامل محصول

سریع‌تر بسازید

براساس شناختی که حاصل شده، کمینه محصول قابل قبول را بسازید. هدف کوتاه بودن زمان ارائه محصول به کاربر نهایی است. از روش‌هایی مانند آزمون خودکار و یک‌پارچه سازی مستمر برای افزایش کیفیت باحفظ سرعت استفاده کنید.

 

پایش کنید

در این مرحله، بعضی موارد شفاف در مورد اندازه گیری را فهرست کنید، کدام کار کردها بیشتر مورد استفاده کاربر هستند؟ متوسط حضور کاربران در اپ چه مدت است؟ چه درصدی از کاربران حاضر به پرداخت شده‌اند؟

 

سریع‌تر یاد بگیرید

داده‌های مرحله پیش را تحلیل کنید. بر اساس شناخت حاصل شده، بهبودهای لازم و کارکردهای جدید را مشخص کنید.

Instagram

اینستاگرام کار خود را به عنوان یک شبکه اجتماعی عکس محور مبتنی بر مکان شروع کرد. ولی بعد با بازخورد کاربران متوجه شد که مکان عکاس‌ها آنقدرها هم اهمیت ندارد و آن را اختیاری کرد. این شبکه اجتماعی به تدریج با ایده‌های جدیدی مثل ویدیو، استوری، استیکر و آلبوم عکس توسعه پیدا کرد.